Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Omejitev odgovornosti
To spletno mesto je oblikovano z namenom omogočiti splošno informacijo o družbi ITD trade, trgovsko podjetje, d.o.o., Onger 5, SI-1236 Trzin (v nadaljevanju: ITD trade d.o.o.). Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. ITD trade d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi uporabniku spletnega mesta nastala kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti v zvezi z uporabo njihovih vsebin.

ITD trade d.o.o. bo z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. ITD trade d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani oz. vsebin (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Avtorske pravice
Vse informacije in na tem spletnem mestu predstavljene vsebine (besedila, fotografije, skice, načrti, video in avdio posnetki, animacije itd.) so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik varovanja intelektualne lastnine skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in mednarodnimi predpisi, ki urejajo avtorske pravice, blagovne znamke in intelektualno lastnino. Uporaba avtorsko zaščitenih vsebin v komercialne namene, brez predhodnega pisnega dovoljenja ITD trade d.o.o., je prepovedana in predstavlja kršitev zakonskih predpisov.

Reprodukcija celote ali posameznih delov vsebin spletnega mesta ITD trade d.o.o. je dovoljena izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden ITD trade d.o.o.

Varovanje zasebnosti
ITD trade d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov spletnega mesta skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter v namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Nespoštovanje določb iz Pravnega obvestila
ITD trade d.o.o. in avtorji vsebin objavljenih na spletnih straneh od uporabnikov pričakujejo, da bodo spoštovali pravila in predpise s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava.

V primeru zlorabe spletnih vsebin in kršenja zakonov, bo ITD trade d.o.o. zoper storilca ukrepal skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Hipertekstualne povezave
Narava svetovnega spleta in spletnega mesta ITD trade d.o.o. onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta, zato ITD trade d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine oz. uporabo le-teh, ki so uporabniku spletne strani ITD trade d.o.o. dostopne preko teh povezav.

taramakaPRAVNO OBVESTILO